logo Multitronic Sverige AB
Korsholmsesplanaden 38
65100 Vasa
Finland
Web: www.multitronic.se
Telefon: 08 - 5580 3885
E-post: info@multitronic.se

Instruktioner för garantier  


1. Produkten fungerar inte alls eller på ett felaktigt sätt.

2. Kontakta oss – helst via vårt elektroniska formulär , eller via e-post till info@multitronic.se eller på telefon 08-5580 3880. 

3. Vi svarar på din begäran. Två olika scenarion är möjliga:

  1. Om din förklaring försäkrar att det verkligen är ett problem med produkten skickar vi dig returinstruktioner genast - du är nu på steg (6).
  2. Om din förklaring inte försäkrar att det är ett verkligt problem får du tips, knep och svar på frågor som kan hjälpa dig lösa problemet.

4. Problemet löst. Fallet avslutat!

5. Produkten fungerar fortfarande inte.

6. Vi förser dig med retur instruktioner via e-post efter att du har varit i kontakt med oss.

7. Packa produkterna ordentligt och omsorgsfullt. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet från oss om hur du skall packa och vilka delar som ska vara med.

8. Skriv ut PDF-dokumentet vi skickat till dig via e-post och tejpa fast det på paketets utsida.
 
9. Multitronic Sverige AB testar produkten. Endera reparerar vi den eller så skickar vi iväg den till vår återförsäljare för att bli reparerad eller ersatt med en ny produkt.
 
10. En reparerad eller ny produkt skickas till dig.