logo Multitronic Sverige AB
Korsholmsesplanaden 38
65100 Vasa
Finland
Web: www.multitronic.se
Telefon: 08 - 5580 3885
E-post: info@multitronic.se

Multitronic Sverige AB Avtal


 

Multitronic Sverige AB följer allmänna hem- och postförsäljningsvillkor vid konsumentköp, som hjälper dig att göra ett tryggt och säkert köp via Internet. 

Tillämplighet
Multitronic Sverige AB:s försäljningsvillkor och prislista gäller från och med 2007-11-26 och ersätter tidigare publicerade villkor och priser. Varorna som presenteras genom Multitronic Sverige AB:s hemsida utgör företagets ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Multitronic Sverige AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Priser 
Priserna på Multitronic Sverige AB:s hemsida uppdateras i realtid. Moms ingår och priserna är angivna i svenska kronor. Multitronic Sverige AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Multitronic Sverige AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. 

Betalning 
För privatpersoner sker försäljning mot kontokort, direktbetalning (SEB privatperson) eller postförskott (max 10 000 kr inkl moms vid kontant betalning). Avgift för postförskott är ytterligare 100 kr.

Försäljning mot faktura görs till företag efter kreditprövning. Fakturan förfaller till betalning sju (7) dagar från fakturadatum. Notera att kreditkoll kan fördröja behandlingen av order med 1-3 arbetsdagar. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. 

Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. 

För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. 

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. 

Ej utlösta paket debiteras en avgift om 350 kr inkl. moms, om ingår i beställningen mer än 10 artiklar debiteras en avgift om 500 kr inkl. moms. För outlösta postförskott debiteras även dubbel postförskottsavgift.

Vid faxorder accepterar Multitronic Sverige AB betalning genom faktura.

Fraktkostnad

Fraktpriser bestäms enligt vikt och kan ses specifikt för den varukorg du vill beställa. 

Leverans
Multitronic Sverige AB anlitar i första hand Itella Global Premium, PNL, och Posten Sverige AB för leverans. Alla paket skickas från Multitronics huvudkontor och lager i Finland, för mellanhantering i Stockholm, och sedan slutleverans till kund. Från beställning som görs innan kl 14.30 vardagar beräknas leveranstiden till mellan fyra och fem dagar. Fraktpriser bestäms enligt vikt och kan ses specifikt för den varukorg du vill beställa. 

Företagspaket
Till företag levereras paket direkt till leveransadressen genom Pan Nordic Logistics. Ett försök att köra ut paket görs mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats lämnas ett meddelande med kontaktuppgifter så kunden kan bestämma nytt leveransdatum. Misslyckas även detta försök går paketet i retur till Multitronic Sverige AB. Postförskott kan inte beställas till företagskunder, då rekommenderas istället att beställa paketet som postpaket, alternativt göra en förskottsbetalning. Kolli-id fås från Multitronic vid avgående leverans, och paketet kan följas på denna länk: http://www.pannordic.com/en/Post.aspx

Postpaket
Till privatkunder anländer paket till närmaste lokala postkontor för avhämtning, avi skickas ut till kund efter ankomst till postkontoret. Utkörning kan ej beställas. Paketet går i retur om det ej avhämtats inom 14 dagar. Två kollinummer finns för postpaket, ett första kollinummer fås från Multitronic vid avgående leverans, paketet kan då följas på http://www.pannordic.com/en/Post.aspx. Efter ompackning i Stockholm kan ett andra kollinummer avläsas på ovanstående sida och paketet kan sedan följas fram till kund genom en sökning på http://www.posten.se/

Återköp
Konsumenters rätt till återköp/ångerrätt, beskrivs nedan under rubrik ” Privatpersons ångerrätt vid distanshandel”. 

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Multitronic Sverige AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Återköp godkänns/förkastas enligt bedömning case-by-case och bör få godkännande innan retur. Krediteringens storlek bestäms även case-by-case beroende på produkttyp.

Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköps inte. Återköp accepteras inte heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköps heller inte.

Vid återköp skall kund ersätta Multitronic Sverige AB:s fraktkostnader. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Multitronic Sverige AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Multitronic Sverige AB:s kundservice på telefon 08-5580 3880 eller e-post till info@multitronic.se eller via Multitronic Sverige AB:s hemsida på www.multitronic.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. 

Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Multitronic Sverige AB tillhanda. Vid återsändandet av varan bör returfrakten till Multitronic Sverige AB vara betald och ordersedel, faktura samt uppgift om giltigt returnummer skall medfölja. 

Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Multitronic Sverige AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa inte kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Försändelser som inte är uthämtade från posten betraktas inte som utnyttjande av ångerrätt.

Återköpet är godkänt först när Multitronic Sverige mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. 

Privatpersons ångerrätt vid distanshandel 
Privatpersoner har enligt bl.a. lagen om konsumentskydd vid distansavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att återlämna vara till Multitronic Sverige AB eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan. 

Ångerrätten gäller inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. 

Vill konsument utöva ångerrätt bör Multitronic Sverige AB:s kundservice kontaktas på telefon 08-5580 3880, via e-post till info@multitronic.se eller via Multitronic Sverige AB:s hemsida på www.multitronic.se. Order- eller fakturanummer bör uppges för att få en fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Fraktkostnaden för returer genom ångerrätt betalas av kunden.

Outlöst försändelse 
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Multitronic Sverige AB debiteras en avgift om f n 350 kr inkl moms, om ingår i beställningen mer än 10 artiklar debiteras en avgift om 500 kr inkl. moms. För outlösta postförskott debiteras även dubbel postförskottsavgift, för att täcka Multitronic Sverige AB:s transport- och administrationskostnader. Försändelser som inte är uthämtade från posten betraktas inte som utnyttjande av ångerrätt.

Avbeställning
Så länge din beställning inte har hunnit paketeras hos Multitronics Sveriges leverantörer går det bra att göra en avbeställning. Kontakta då Multitronic på info@multitronic.se eller på telefon 08-55803880. Om beställningen är förskottsbetalad med hjälp av kort- eller direktbetalning debiteras 4% av köpesumman för att täcka Multitronics bankavgifter.

Garanti
Garantier på varor lämnas av respektive tillverkare, Multitronic Sverige AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Ständigt lysande/mörka pixlar på TFT-skärmar
På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. 

Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor.

I standarden ISO 13406-2 delas TFT-element in i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass III och klass IV. TFT-element som hänförs till klass I får ej innehålla ständigt lysande eller mörka pixlar. Till denna kategori hör TFT-element avsedda för t ex militärt bruk eller för användning i medicinsk apparatur.

För TFT-element som hänförs till klass II tillåts ett visst antal ständigt lysande/mörka pixlar räknat per antal miljoner pixlar skärmen består av. Alla TFT-element avsedda för företags- eller konsumentmarknaden faller under klass II. Klass III och IV tillåter än fler defekta pixlar men element klassade som III eller IV förekommer nästan inte på den svenska marknaden.

Multitronic Sverige AB lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade.

Risk för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund omgående reklamera till Multitronic Sverige AB, och invänta instruktioner för retur. Konsument (privatperson) bör reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Multitronic Sverige AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Multitronic Sverige AB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Multitronic Sverige AB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Multitronic Sverige AB:s kundservice på telefon 08-5580 3880, via e-post till info@multitronic.se eller via Multitronic Sverige AB:s hemsida på www.multitronic.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. 

Observera att erhållande av returnummer inte innebär godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Multitronic Sverige AB till handa. Konsument (privatperson) bör använda den av Multitronic Sverige AB utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. 

Vid retur av varan skall returfrakten till Multitronic Sverige AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. 

Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Multitronic Sverige AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 300 kr inkl. moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Multitronic Sverige AB på telefon 08-558 03 880 eller e-post info@multitronic.se.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Multitronic Sverige AB ansvarar för, åtar sig Multitronic Sverige AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Multitronic Sverige AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. 

Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Multitronic Sverige AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Multitronic Sverige AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. 

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Multitronic Sverige AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Multitronic Sverige AB. Multitronic Sverige AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. 

Personuppgifter
Multitronic Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Multitronic Sverige AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa reklam utskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 08-558 03 880. 

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Multitronic Sverige AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. 

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Övrigt 
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Multitronic Sverige AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Multitronic Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Multitronic Sverige AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. 

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.multitronic.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Multitronic Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Multitronic Sverige AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Multitronic Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Multitronic Sverige AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.

Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.

Multitronic Sverige AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Delar av Multitronic Sverige AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Multitronic Sverige AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Multitronic Sverige AB. 

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Multitronic Sverige AB och Multitronic Sverige AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Multitronic Sverige AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Multitronic Sverige AB av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server 
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.

Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Multitronic Sverige AB från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Multitronic Sverige AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på företagets server.